POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Dokument – obowiązuje od 01-07-2022
Aktualizacja - 19-01-2023

Niniejsza polityka prywatności zawiera określenie ochronę Twoich danych przyjętych przez:

Wspólników:  Barbara Stelmach, Kamil Stelmach prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą „ETERNO” s.c. z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Magazynowej 9, NIP: 522-277-63-76, REGON: 140176880, zwanymi dalej Spółką; zasad przetwarzania danych osobowych zebranych od użytkowników Serwisu Internetowego i Sklepu Internetowego ETERNO, znajdującego się na stronie www.eterno.pl zwanym dalej Serwisem.

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe - zgodnie z dyspozycją art.4 pkt.l) RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 2. Jakie dane przetwarzamy:  Dane które podajesz przy składaniu zamówień, rejestracji konta, zapisu do newslettera, płatności: imię i nazwisko, adres, adres mailowy, dane dot. płatności, numer IP

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH - KONTAKT

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Spółka ETERNO s.c. Barbara Stelmach, Kamil Stelmach
 2. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych oraz Inspektorem danych osobowych jest:
  Barbara Stelmach,  tel. +48 22 758 76 82, e-mail: [email protected] 
 3. W razie jakichkolwiek pytań zadzwoń lub napisz do nas. Odpowiemy na wszystkie pytania.

JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH?

 1. Przede wszystkim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest zawarta pomiędzy nami umowa oraz prawnie uzasadnione interesy związane z prowadzoną przez nas działalnością. Twoje dane przetwarzamy tylko w takim zakresie, jaki jest potrzebny, aby właściwie zrealizować usługę, którą Ci świadczymy. W tym przypadku Twoje dane będziemy przetwarzać przez cały czas korzystania z naszych usług, oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego wynikających;
 2. Nasz prawnie uzasadniony interes będzie również podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych np. w celach statystycznych jak analiza ruchu użytkowników w naszym serwisie. Twoje dane jak np. treści Twoich zapytań o ofertę, zgłaszane przez Ciebie błędy lub ocena naszych systemów pozwolą na ulepszenie takich narzędzi jak np. chat, a także marketing własny naszych usług/produktów dla aktualnych klientów/użytkowników. Aby najlepiej odpowiadać na Twoje pytania lub zgłaszane problemy, przetwarzamy także informacje, które mogłeś podać w trakcie rozmowy z nami za pośrednictwem chata np. mogą to być również dane osobowe, takie jak adres email imię i nazwisko. Pozwoli nam to ulepszyć chat, dzięki któremu sprawniej obsłużymy Twoje zapytania. W tym przypadku dane będziemy przetwarzać do czasu aż nie wyrazisz swojego sprzeciwu, co możesz zrobić kontaktując się z nami.
 3. W celach marketingowych tj. przesyłania Ci - jeżeli nie jesteś jeszcze naszym klientem - naszych własnych informacji handlowych podstawą przetwarzania Twoich danych będzie wyrażona przez Ciebie zgoda. Wystarczy, że podczas rejestracji zaznaczysz odpowiednie pole formularza. W każdej chwili możesz odwołać taką zgodę, klikając w link dezaktywacyjny, zawarty w każdej przesyłanej przez nas wiadomości marketingowej. W tym przypadku Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, aż nie wycofasz swojej zgody.

KTO MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane osobowe przekazujemy podmiotom zewnętrznym tylko po to, aby zarządzać zakupami zrobionymi przez Ciebie online. Otrzymują je wyłącznie:

 1. firmy, które przetwarzają Twój adres;
 2. agencje komunikacji, które wysyłają potwierdzenia zamówień;
 3. magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia;
 4. firmy, które realizują płatności;
 5. firmy windykacyjne.
 6. firmy dostarczające narzędzia wspierające proces sprzedaży w ramach sklepu internetowego (marketing automation) np. ramki rekomendacyjne, funkcjonalność chatu, Newsletter
 7. biura rachunkowe, które pomagają nam w obsłudze księgowej;

Pamiętaj, że jesteśmy zobligowani do współpracy z organami ścigania i sądami. Jeżeli nakażą nam przekazanie Twoich danych to będziemy musieli to zrobić.

TWOJE PRAWA

Pamiętaj, że:

 1. masz prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji dla samej usługi, od czasu cofnięcia zgody przestaniemy przesyłać do Ciebie nasze wiadomości marketingowe. Cofnięcie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę, edytuj swoje dane w profilu lub napisz do nas.
 2. masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych;
 3. masz prawo sprostować swoje dane osobowe a nawet je usunąć. Usunięcie danych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z usunięciem konta z serwisu.
 4. masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz żądać ograniczenia tego przetwarzania;
 5. względem danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, masz prawo żądać ich przeniesienia;
 6. masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Dopóki korzystasz z naszych usług, Twoje dane są przez nas przechowujemy i przetwarzane. Po usunięciu konta z serwisu, przetwarzanie przez nas Twoich danych polega na ich przechowywaniu przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Chcemy w ten sposób zabezpieczyć Twoje prawa.

ZABEZPIECZENIA

 1. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.
 2. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa a w szczególności:
 3. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp zgodnie z RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu.
 4. W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną, Administrator Serwisu stosuje wysoki poziom  zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL)
 5. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać  z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

 

Mechanizm Cookies. Odnośniki do innych stron

Niektóre obszary i funkcje Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

Cookies:

 1. Strona korzysta z plików cookies "sesyjnych" (zapisywane do czasu opuszczenia strony, zamknięcia przeglądarki) oraz stałych (zapisywane na komputerze na określony okres czasu).
 2. Użytkownicy stron mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie i blokowanie plików Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.
 3. Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności strony.

Pliki cookies podmiotów trzecich:

 1. Na stronie www.eterno.pl wykorzystywane są pliki cookies strony trzeciej - Google Analytics - więcej informacji można znaleźć na stronie: google.com/analytics/learn/privacy.html
 2. Pliki Cookies stosowane na stronach internetowych www.eterno.pl nie przechowują danych osobowych.
Loading...