W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 

 1.  Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Internetowego i Sklepu Internetowego ETERNO, znajdującego się na stronie www.eterno.pl jest: Barbara Stelmach, Kamil Stelmach prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „ETERNO” s.c. z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Magazynowej 9, NIP: 522-277-63-76, nr REGON: 140176880, zwanymi dalej Spółką.

Adres do korespondencji: 
Dział Reklamacji i Zwrotów: ETERNO s.c. ul. Magazynowa 9, 05-800 Pruszków 
Adres poczty elektronicznej: [email protected] 
Numer telefonu kontaktowego: 227587692

 1.  W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym może się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected]
 2.  Spółka przetwarza dane osobowe w celach: 

(1)    świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w e-sklepie www.eterno.pl oraz udostępnienia Internetowego Systemu Zamówień hurtowych w celu świadczenia usługi zamówień i zakupów w e-sklepie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
(2)    sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
(3)    marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
(4)    rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
(5)    wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

 1.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Spółką. 
  5.    Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
  6.    Odbiorcami danych osobowych będą:

(1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi strony www.eterno.pl oraz aplikacji mobilnej www.eterno.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki,
(2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
(4) podmioty współpracujące przy obsłudze mailingu,
– na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz
(5) PayU S.A., Przelewy24 -  podmioty świadczące usługi płatności on-line.

 1.  Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8.    W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Loading...